Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa W czym możemy pomóc?

Biuro Obsługi Klienta

 
 

Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX-lecia

modernizacja budynków nr 2, 2a, 2b, 2c wraz z infrastrukturą przy ul. Grota Roweckiego w Chełmie

Walne Zebranie Członków CHSM 2018Walne Zgromadzenie Członków CHSM odbyło się w 2018 r. w dwóch częściach :

Część I - Osiedla „ Śródmieście” i „Słowackiego-Kolejowa” odbyło się w dniu 06-06-2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Wołyńskiej 1
Część II - Osiedla „ XXX-lecia”, im. T. Kościuszki , Słoneczne i Gen. Wł. Sikorskiego odbyło się dnia 07-06-2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10.

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia było przyjęcie zmian do Statutu CHSM oraz tekstu jednolitego Statutu CHSM z uwagi na konieczność dostosowania uregulowań zawartych w Statucie do zmian ustawowych wprowadzonych w lipcu 2017 r.

Ogółem pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia poddano 15 uchwał ujętych w porządku obrad.
Wszystkie poddane pod głosowanie uchwały dotyczące sprawozdawczości oraz absolutorium dla Zarządu CHSM i podziału nadwyżki bilansowej w wysokości : 1.452.282,94 zł brutto (1.161.199,94 zł. netto) zostały podjęte jednogłośnie.


Na II części Walnego Zgromadzenia poddana pod głosowanie uchwała dotycząca zbycia gruntów została podjęta przy 1 głosie przeciw.

Podczas dyskusji poruszane były następujące tematy związane z :
1. wywozem nieczystości,
2. zagospodarowaniem terenów zielonych,
3. wycinką drzew,
4. miejscami parkingowymi.

Na I części Walnego Zgromadzenia w dniu 06.06.2018 r. zgłoszono 1 wniosek do realizacji przez Zarząd CHSM o treści :
"Wykonanie prac remontowo-porządkowych przy budynku nr 63 ul. Wołyńskiej w zakresie uporządkowania terenu po byłej kotłowni z nadwyżki bilansowej za rok 2017 wg podziału przeznaczonego na os. Śródmieście."
Na II części Walnego Zgromadzenia w dniu 07.06.2018 r. nie zgłoszono żadnych wniosków do realizacji.
Wszystkie sprawy poruszane przez mieszkańców zostały zakwalifikowane do bieżącej realizacji przez Administracje i Zarząd CHSM.

Zgodnie z  § 50 ust. 1 Statutu CHSM w Chełmie (tj. z dnia 17.01.2017 r.) w dniu 13.06.2018 r. odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia ChSM w składzie : przewodniczący i sekretarze dwóch części Walnego Zgromadzenia.
Kolegium na podstawie protokołów zebrań odbytych w dniach 6 i 7 czerwca 2018 r. :
1) autoryzowało treść podjętych uchwał na I i II części Walnego Zgromadzenia Chełmskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Chełmie,
2) potwierdziło, że wszystkie uchwały poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte.

Zarząd CHSM serdeczne dziękuje mieszkańcom za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

 

Z sukcesem zmoczyli kije

Drużyna CHSM - czarny koń zawodów

Stanisław Majchrzak

Krzysztof Skiba

Michał Skiba

XVI Ogólnopolskie zawody w wędkarstwie spławikowym

o Puchar Przewodniczącego

Związku Zawodowego BUDOWLANI

Jacnia 2018

 

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., wszelkie informacje dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży udzielane są wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości.
    Telefonicznie udzielamy informacji wyłącznie osobom, którym przysługują uprawnienia do danego lokalu, po wskazaniu imienia i nazwiska, adresu lokalu oraz numeru identyfikacyjnego lokalu.
   

Z poważaniem,

Zarząd ChSM

Świetna zabawa w słoneczny dzień !

Setki chełmian bawiły się w piątek (1 czerwca 2018) na naszym Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Atrakcja goniła atrakcję, a ilość i różnorodność konkursów z nagrodami sprawiła, że żaden z dzieciaków biorących w nich udział nie odszło bez upominku.

Dla najmłodszych były zjeżdżalnie, dmuchany zamek oraz kucyki - i moc gier i zabaw - dla starszych był turniej dzikich drużyn, tańczyła Estrada Dziecięca i zaprezentowali się studenci z Lubelskiej Akademii Aikido. Festyn trwał do późnego wieczora i tylko zmrok był w stanie przerwać fantastyczną zabawę z Chełmską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Do zobaczenia za rok!

ZDJĘCIA W GALERII. KLIKAJ I OGLĄDAJ !

Mają ręce pełne roboty

Ponad 8 tysięcy zleceń, z czego co czwarta, to interwencja zrealizowana wieczorem i w weekendy  -  tak było w 2017 roku. Pracownicy Grupy Konserwacyjnej Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie narzekają na brak zajęcia, a mieszkańcy spółdzielni zawsze mogą liczyć na pomoc przy pracach remontowych i naprawach instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Ale na tym nie koniec - oprócz zadań wynikających z bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych  świadczone są usługi na rzecz wspólnot, firm i osób prywatnych w zakresie udrożnienia kanalizacji  sprzętem "WUKO", koszenia traw i transportu.

 W skład CHSM wchodzi 196 budynków o 8 682 mieszkaniach, z czego najstarszy oddano lokatorom w 1961 roku. Tak wielka ilość mieszkań i bloków wymaga stałej kontroli, konserwacji i napraw. Dlatego nie dziwi ubiegłoroczna statystyka podsumowująca ilość zleceń wykonanych przez  Grupę Konserwacyjną CHSM – było ich dokładnie  8.119, co oznacza 22 prace wykonane dziennie, także w niedziele i święta.

Warto podkreślić, że CHSM stale inwestowała w sprzęt i ludzi. Dzięki temu większość prac spółdzielnia wykonuje samodzielnie bez potrzeby zlecania robót firmom zewnętrznym. Przekonali się o tym w pełni mieszkańcy osiedla „Słoneczne” na którym zmorą były problemy z  instalacjami kanalizacji sanitarnej. Do niedawna naprawy zlecano na zewnątrz. Ale to już przeszłość - dzięki własnej kamerze, którą wprowadzono do kanałów, skontrolowano instalacje, szybko znaleziono usterki i wykonano naprawy.

W  2017r. Grupa Konserwacyjna  wykonała prace remontowe instalacji wodociągowych, elektrycznych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania na sumę ponad 181 tysięcy złotych, które wpłynęły na konto CHSM.

Czytaj więcej: Mają ręce pełne roboty

Nie daj się oszukać ! Naciągacze krążą po osiedlach !

Są mili i przekonywujący, zapewniają i obiecują. Uśmiechnięci i sypiący żartami starającie sie z nami zaprzyjaźnić. Obiecują nowe okna, drzwi a nawet mały remont. W zamian chcą niewiele - kilka tysięcy zaliczki w gotówce, żeby sprawy "popchnąć" w spółdzielni .... TO OCZYWIŚCIE WSZYSTKO KŁAMSTWA WYMYŚLONE PRZEZ OSZUSTA, żeby nas naciągnąć. A przecież Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie już od wielu lat rozlicza się z mieszkańcami BEZGOTÓWKOWO. Spółdzielnia nie zatrudnia także przedstawicieli krążących po osiedlach i naciągających mieszkańców na zaliczki. Uważajmy więc, żeby nie paść ofiarami oszustów i złodziei.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

e-BOK

Biuro Obsługi Klienta